Accueil
Objectifs
Projets
Espace formation
Statuts
Contacts

Contacts

Président : Princia RATRIMO
Tél. : (261) 020 22 688 48
adec@wanadoo.mg

Gestionnaire de projet : Zakavola ANDRIANTSIFERANA
Tél. : (261) 33 11 200 29
zakavola@wanadoo.mg

Responsable de l'information et de la communication : Georges LEONDARIS
Tél. : (261) 32 04 572 58
Georges_leondaris@yahoo.fr

 

Siège Social : Lot II R 8 Betongolo Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tél : (261) 020 22 688 48 - (261) 033 11 20029
e-mail : adec@wanadoo.mg